字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4'-Dimethyamino-N-Methyl-4-Stilbazolium Tosylate

英文简称 : DAST
中文全称 : Tosylate -Dimethyamino-N-Methyl-4-Stilbazolium 4 '
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释