字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zahnradfrabrik Friedrichshafen (German transmission type)

英文简称 : ZF
中文全称 : 德国菲德烈斯哈芬展览Zahnradfrabrik传动式
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释